‘Sağlıklı Çevre’ Büyükşehir’in hedefi

Bursa’da daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Yönetimi’ konulu toplantıda katılımcıları mevzuatla ilgili detaylı olarak bilgilendirdi.

bursa travestileri
bursa travestileri

‘Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemeyi amaçlıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01/04/2014 tarihli ve 51148829-020-108 sayılı oluru ile Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde hafriyat atıklarının denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun (Değişik madde: 26.04.2006-5491 S.K/9.mad) 12. Maddesi gereğince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki devri yapıldı. Bu kapsamda da Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Koza Salon’da bir toplantı yapılarak, konuyla ilgili çalışanlar bilgilendirildi. Toplantıya, Bursa’da faaliyet gösteren hafriyat firmaları, inşaat müteahhitleri ve hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım tesisi işleticileri katıldı. Toplantıda işletmecilere yönetmelik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vardar mevzuatı anlattı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre hassasiyetini dile getiren Vardar, şehrin 5 senelik strateji planında da çevre konusunun ilk gündem maddelerinden olduğunu anlattı. Çevreyi etkileyen konulara ciddi şekilde eğildiklerini dile getiren Vardar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla sürekli görüşmelerimiz var. Hafriyat atıkları konusu da çevre için önemli yer kaplıyor. Hafriyat ile inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimiyle ilgili adımlar attık. Büyükşehir’in bütünşehir olmasının ardından konularla daha sağlıklı ilgilenme fırsatımız oldu. Eksikliklerimizin farkındayız. Piyasada www.bursatravestileri.net  bu işleri yapan firmaların sıkıntıları var. Bunları konuşmak için toplantıyı düzenledik. Mesele iki taraflı düşünülmelidir. Teknoloji yardımıyla artık bunları takip etmek kolaylaştı. Yeni nesillere daha iyi Bursa verebilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.
Sektörde faaliyet gösteren firmaların sıkıntılarının çözülmesi adına olumlu adımlar atılan toplantı, firma yetkililerinin görüş ve düşüncelerini dile getirmesiyle sona erdi.